Otwarcie sejmowej wystawy upamiętniającej wybór Kardynała Karola Wojtyły na Papieża Jana Pawła II.

Dziś w Sejmie otwarta została wystawa upamiętniająca wybór Kardynała Karola Wojtyły na Papieża Jana Pawła II. Fot. : sejm.gov.pl

20181004_010
20181004_010
20181004_011
20181004_011
20181004_012
20181004_012
20181004_013
20181004_013
20181004_014
20181004_014

Odwiedziny uczniów z Ożarowa w Sejmie.

Dziś gościłem w Sejmie kolejną sympatyczną grupę uczniów, tym razem ze szkoły w Ożarowie. I znów muszę pochwalić ich zachowanie i podziękować za ciekawe pytania. Ja to mam szczęście do fajnych gości

~Poseł Andrzej Kryj

20181004_001
20181004_001
20181004_002
20181004_002
20181004_003
20181004_003
20181004_004
20181004_004
20181004_005
20181004_005
20181004_006
20181004_006
20181004_007
20181004_007

Wystąpienie posła A. Kryja w sprawie zmiany ustawy „Prawo Oświatowe”.

Wczoraj prezentowałem stanowisko Klubu Parlamentarnego PiS wobec projektu ustawy o zmianie ustawy prawo oświatowe. Nie będzie nowoczesnej konkurencyjnej polskiej gospodarki bez nowoczesnego szkolnictwa zawodowego. Szansą na jego odbudowanie są nowe przepisy, wśród których są m.in. te o stażach uczniowskich, dokształcaniu nauczycieli zawodu, ujednoliceniu pensum nauczycieli zawodu i wiele innych. Dobra, oczekiwana przez wiele środowisk ustawa.

~Poseł Andrzej Kryj

 

 Pełny tekst wystąpienia:

Poseł Andrzej Kryj:

    Szanowni Państwo! Pani Marszałek! Panie Premierze! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw, druk nr 2861.

     Spośród wielu wyzwań, przed którymi w końcu drugiej dekady XXI w. stoi Polska, niezwykle istotne wydaje się zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju nowoczesnej gospodarki. Nie będzie ona w stanie rozwijać się i być konkurencyjną bez wysoko wykwalifikowanych kadr, które zdobędą dobre wykształcenie na różnych poziomach edukacyjnych. O tym, jak poważny jest to problem, świadczy fakt, iż w aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej z jednej strony przedsiębiorstwa mają coraz większe trudności ze znalezieniem pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, z drugiej zaś na wysokim poziomie utrzymuje się bezrobocie wśród absolwentów szkół zawodowych i techników. Nakładają się na to niekorzystne zmiany demograficzne, które powodują, że rynek pracy zasilany jest coraz mniejszą liczbą absolwentów szkół. Taki stan będzie się utrzymywał w kolejnych latach. Konieczne jest więc dopasowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki, na co wskazuje przyjęta w lutym 2017 r. przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego ˝Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju˝ i czego oczekują polscy przedsiębiorcy.

    Przedłożony dzisiaj projekt ustawy w zasadniczej części wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Celem wprowadzonych zmian jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce. Będzie to czynione poprzez wiele przedsięwzięć, ale szczególnie istotne jest to, iż szkoły będą w tym zakresie współpracować nie tylko z organami prowadzącymi, ale także z pracodawcami i ministrami właściwymi dla poszczególnych zawodów.

    Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wprowadzane zmiany zyskują mocne podstawy finansowe. Organy prowadzące otrzymają bowiem zwiększoną subwencję oświatową na uczniów szkół kształcących się w zawodach, na które jest wyższe zapotrzebowanie na rynku pracy. Są one wskazane w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego określanej przez ministra edukacji narodowej. Wprowadzone zostało również nowe kryterium do podziału subwencji oświatowej polegające na zróżnicowaniu kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem w zawodach szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego.

    Pracodawcy oczekują, że absolwenci szkół będą wyposażeni nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również będą znać specyfikę pracy w ich firmach. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu staży uczniowskich dla uczniów szkół branżowych I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami i uczniów techników. Staże będą realizowane na podstawie umów z pracodawcami. To ważne, że zachętą dla pracodawców jest możliwość wliczenia kosztu świadczeń pieniężnych, które otrzymywać będzie uczeń podczas stażu, w koszty uzyskania przychodu. Ten zapis jest zbieżny z postulatami polskich przedsiębiorców.

    Wysoka Izbo! Truizmem jest stwierdzenie, że nie ma dobrej edukacji bez dobrego nauczyciela. Szczególnie prawdę tę widać w przypadku kształcenia zawodowego. I właśnie w przedłożonym projekcie ustawy znalazły się zapisy, w myśl których nauczyciele zawodu będą mogli systematycznie doskonalić swój warsztat pracy podczas organizowanych przez dyrektora szkoły obowiązkowych staży branżowych, w trakcie których podniosą swe umiejętności i poszerzą wiedzę na temat nowych technologii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw.

    W trakcie kilkuminutowego wystąpienia nie sposób wskazać wszystkich pozytywnych rozwiązań zaproponowanych w przedłożonym projekcie dotyczącym szkolnictwa zawodowego, więc na koniec odniosę się tylko do możliwości gromadzenia przez szkoły i placówki na wydzielonym rachunku dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności usługowej. To ważne, bo te środki będą przeznaczane na podnoszenie jakości pracy szkoły.

    Ale nie tylko przepisy dotyczące szkolnictwa zawodowego znalazły się w tym projekcie ustawy. Jest także cała gama przepisów, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rodziców, uczniów, organów prowadzących, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom związkowców. To choćby bezpłatny dowóz i opieka nad dziećmi, bardzo wiele przepisów, które będą pomagały przeciwdziałać narkomanii. Będzie można lepiej organizować opiekę stomatologiczną, będzie można organizować żywienie dzieci.

    W minionych latach nasi poprzednicy bardzo często zlecali (Dzwonek) organom prowadzącym wykonanie zadań bez zapewnienia na to pieniędzy. My te pieniądze będziemy w stanie zabezpieczyć w projekcie tej ustawy, są one określone. To wszystko sprawia...

 Wicemarszałek Stanisław Tyszka:     Dziękuję bardzo, panu posłowi.

     Poseł Andrzej Kryj:

    ...że Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował za skierowaniem tej ustawy do merytorycznej komisji. Dziękuję bardzo. 

Odwiedziny uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szewnie w Sejmie.

Dziś w Sejmie odwiedzili mnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Szewnie wraz z opiekunkami. Super grzeczne i zadające wiele ciekawych pytań Dzieciaki zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Podczas zwiedzania dotarliśmy aż do Senatu. Tacy goście to wielka przyjemność.

~Poseł Andrzej Kryj

20181002_001
20181002_001
20181002_002
20181002_002
20181002_003
20181002_003
20181002_004
20181002_004
20181002_005
20181002_005
20181002_006
20181002_006
20181002_007
20181002_007
20181002_008
20181002_008

Inauguracja roku akademickiego 2018/19 na WSBiP.

W minioną sobotę, podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, złożyłem gratulacje i życzenia władzom, kadrze i studentom. Podziękowałem również za życzliwość i pomoc w realizacji wielu przedsięwzięć. Fot. Stanisław Dulny „Gazeta Ostrowiecka”.

~Poseł Andrzej Kryj

 

20181001_001
20181001_001
20181001_002
20181001_002
20181001_003
20181001_003
20181001_004
20181001_004
20181001_005
20181001_005
20181001_006
20181001_006

Polska Mistrzem Świata!!!

Radość i duma. Gratulujemy "naszym" chłopakom!!!

 

Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Opatowie, spotkania z wyborcami w gminach Wojciechowice i Sadowie.

Wczorajsze popołudnie i wieczór zdominowane zostały przez kampanię wyborczą do samorządów. Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Opatowie a następnie spotkania z wyborcami w gminach Wojciechowice i Sadowie podczas których wspierałem kandydatów do rady gminy, rady powiatu opatowskiego i sejmiku województwa świętokrzyskiego.

~Poseł Andrzej Kryj

20180929_001
20180929_001
20180929_002
20180929_002
20180929_003
20180929_003
20180929_004
20180929_004

Jubileusz 50-lecia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Jubileusz 50-lecia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim to ważne wydarzenie dla osób, które tu pracują i przebywają. Gratulacje i życzenia dla całej społeczności DPS przekazała w moim imieniu Pani Sylwia Kula.

~Poseł Andrzej Kryj

20180928_001
20180928_001
20180928_002
20180928_002
20180928_003
20180928_003
20180928_004
20180928_004
20180928_005
20180928_005
20180928_006
20180928_006
20180928_007
20180928_007

Wizyta Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego w Kielcach.

Wizyta Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego w Kielcach. Blisko 90 milionów euro ze środków unijnych może nie zostać wydanych na skutek nieudolnych rządów koalicji PSL-PO w Sejmiku Świętokrzyskim. Trzeba zrobić wszystko, by temu zapobiec. Za te pieniądze można np. wyremontować setki kilometrów lokalnych dróg.

~Poseł Andrzej Kryj

 

20180926_001
20180926_001
20180926_002
20180926_002
20180926_003
20180926_003
20180926_004
20180926_004
20180926_005
20180926_005

Mobilne planetarium w PSP w Szewnie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szewnie mogą wzlecieć do gwiazd. Umożliwia im to mobilne planetarium, które w dniach 24 - 25 września gości na moje zaproszenie w tej placówce. Planetobus to wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Centrum Nauki Kopernik. Szkoła w Szewnie znalazła się w gronie 20 szkół w Polsce, do których w tym roku przyjedzie Planetobus.

~Poseł Andrzej Kryj

20180924_001
20180924_001
20180924_002
20180924_002
20180924_003
20180924_003
20180924_004
20180924_004
20180924_005
20180924_005
20180924_006
20180924_006
20180924_007
20180924_007

Spotkanie wyborcze w Stobcu.

Niedzielny wieczór w Stobcu. Z mieszkańcami tej miejscowości rozmawialiśmy o ich problemach. Prezentowaliśmy kandydata Prawa i Sprawiedliwości na wójta gminy Iwaniska Dariusza Kijankę oraz kandydatów na radnych Sejmiku Świętokrzyskiego Dorotę Stępień -Zając oraz Rady Powiatu Opatowskiego - Kazimierza Żółtka i Ireneusza Ciepielę. Wspierać takich kandydatów to przyjemność. Powodzenia!

~Poseł Andrzej Kryj

 

20180923_010
20180923_010
20180923_011
20180923_011
20180923_012
20180923_012

Kampania wyborcza 2018…

Dziś wspieraliśmy Andrzeja Gąsiora, kandydata na Wójta Nowej Słupi oraz kandydatów na radnych gminy, powiatu kieleckiego i sejmiku. Warto oddać na nich głosy.

~Poseł Andrzej Kryj

20180923_001
20180923_001
20180923_002
20180923_002
20180923_003
20180923_003

Potrójny jubileusz Księdza Profesora Jana Śledzianowskiego zorganizowany w ostrowieckiej WSBiP.

Potrójny jubileusz - 80 lat życia, 55 lat kapłaństwa i 50 lat pracy naukowej - Księdza Profesora Jana Śledzianowskiego zorganizowany w ostrowieckiej WSBiP stał się okazją do złożenia temu wybitnemu Naukowcowi i Kapłanowi gratulacji i wyrazów uznania. Uczyniłem to również w imieniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego , Wicepremiera Jarosława Gowina.

~Poseł Andrzej Kryj

20180922_010
20180922_010
20180922_011
20180922_011
20180922_012
20180922_012

Inauguracja świętokrzyskiej kampanii wyborczej PiS.

Dziś na Świętym Krzyżu miała miejsce inauguracja kampanii wyborczej PiS w województwie świętokrzyskim. Na naszych listach są kandydaci, na których warto głosować.

20180922_001
20180922_001
20180922_002
20180922_002
20180922_003
20180922_003
20180922_004
20180922_004

800 tysięcy złotych na poprawę warunków funkcjonowania ostrowieckiego szpitala.

Jesienią ubiegłego roku podczas prac nad budżetem państwa na rok 2018 zgłosiłem poprawkę poselską, dzięki której ostrowiecki szpital otrzymał kwotę 800 tysięcy złotych na poprawę warunków funkcjonowania. Wczoraj podpisana została stosowna umowa w tej sprawie. Pieniądze zostaną wydane na przebudowę oddziału neurologii z pododdziałem udarowym oraz przebudowę i wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb pacjentów pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

~Poseł Andrzej Kryj

 

20180920_001
20180920_001
20180920_002
20180920_002

Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych w gminie Iwaniska.

Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych w gminie Iwaniska. Popieram i życzę powodzenia.

~Poseł Andrzej Kryj

 

XXXVI Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę.

XXXVI Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę w tym roku odbyła się pod hasłem „My chcemy Boga”. Wśród pielgrzymów byli również hutnicy i nauczyciele z Ostrowca Świętokrzyskiego.

20180916_001
20180916_001
20180916_002
20180916_002
20180916_003
20180916_003
20180916_004
20180916_004
20180916_005
20180916_005

Komentarz posła Andrzeja Kryja w sprawie stanowiska Polski wobec sankcji EU wobec Węgier.

Mój dzisiejszy komentarz dla Radio Maryja dotyczący polskiego stanowiska w sprawie ewentualnych sankcji wobec Węgier. Artykuł na stronie http://www.radiomaryja.pl/informacje/msz-polska-nie-poprze-sankcji-wobec-wegier/.

~Poseł Andrzej Kryj

„Jabłkobranie” w Obrazowie (2018).

„Jabłkobranie” w Obrazowie. Sandomierskim sadownikom życzyłem dobrej pogody, udanych zbiorów i dobrych cen. Jedzmy polskie owoce, pijmy polskie soki. Są najlepsze na świecie.

~Poseł Andrzej Kryj

20180909_001
20180909_001
20180909_002
20180909_002
20180909_003
20180909_003
20180909_004
20180909_004
20180909_005
20180909_005
20180909_006
20180909_006

Święto rzemieślników i przedsiębiorców.

Ostrowieckim rzemieślnikom i przedsiębiorcom składam najlepsze życzenia i gratulacje. Nie będzie bogatej Polski bez Waszej pracy .

 

20180908_015
20180908_015
20180908_016
20180908_016
20180908_017
20180908_017
20180908_018
20180908_018

Festyn rodzinny w Nowej Dębowej Woli (08.09.2018).

Podczas festynu w Nowej Dębowej Woli nagrodziłem upominkami młodych piłkarzy zwycięskiej drużyny ze Szkoły Podstawowej w Sarnówku. Piłkę futbolówkę przekazałem zaś Pani Dyrektor tej placówki. Myślę, że wielką frajdą dla dzieciaków były również wata cukrowa i popcorn, których byłem współfundatorem.

~Poseł Andrzej Kryj

20180908_001
20180908_001
20180908_002
20180908_002
20180908_003
20180908_003
20180908_004
20180908_004
20180908_005
20180908_005
20180908_006
20180908_006
20180908_007
20180908_007
20180908_008
20180908_008

More Articles...

14756435
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ogółem
13057
26391
151007
429696
14756435

Twoje IP: 3.236.13.53
«  wrzesień 2021  »
1powtśrczpisoni
3512345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930