Promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla świętokrzyskich samorządów.

37 świętokrzyskich samorządów otrzymało dziś z rąk ministra Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w MSWIA, promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ich wartość wynosi ponad 32 miliony złotych. Wśród gmin, które otrzymały wsparcie z budżetu państwa z nalazły się m.in. Bodzechów, Sadowie, Klimontów i Bieliny.

20180725_001
20180725_001
20180725_002
20180725_002
20180725_003
20180725_003
20180725_004
20180725_004

„Święta chleba” (2018) w Sadowiu.

Jacentów w gminie Sadowie. Podczas „Święta chleba” złożyłem podziękowania i wyrazy szacunku rolnikom. Bez Ich ciężkiej pracy nie trafiłby on do naszych domów. Spośród wielu atrakcji wymienię tylko występy zespołów folklorystycznych i stoisko Stowarzyszenia „Nasz Rżuchów i KROPKA” na którym kupić można było piękne wyroby z drewna.

~Poseł Andrzej Kryj

20180722_001
20180722_001
20180722_002
20180722_002
20180722_003
20180722_003
20180722_004
20180722_004
20180722_005
20180722_005

Obchody 90-lecia OSP w Kłodzie (gmina Rytwiany).

Obchody 90-lecia OSP w Kłodzie (gmina Rytwiany). Wszystkim Druhom z okazji pięknego Jubileuszu składam najpiękniejsze życzenia i gratuluję odznaczeń.

~Poseł Andrzej Kryj

20180721_015
20180721_015
20180721_016
20180721_016
20180721_017
20180721_017
20180721_018
20180721_018
20180721_019
20180721_019
20180721_020
20180721_020
20180721_021
20180721_021

Wizyta Premiera Piotra Glińskiego w Wąchocku i Starachowicach.

Wizyta Premiera Piotra Glińskiego w Wąchocku i Starachowicach.

20180721_001
20180721_001
20180721_002
20180721_002
20180721_003
20180721_003
20180721_004
20180721_004
20180721_005
20180721_005
20180721_006
20180721_006
20180721_007
20180721_007
20180721_008
20180721_008
20180721_009
20180721_009
20180721_010
20180721_010
20180721_011
20180721_011
20180721_012
20180721_012

Poseł Andrzej Kryj - Wystąpienie z dnia 19 lipca 2018 roku.

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o skutkach suszy i działaniach podejmowanych przez rząd.

Pełny tekst wystąpienia:

Poseł Andrzej Kryj:

  Szanowna Pani Marszałek! Panie Premierze! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Państwo z PSL mogą zaklinać rzeczywistość, ale prawda jest taka, że to oni odpowiadają w większości za obecną sytuację rolników.    (Głos z sali: Za suszę.)

    Przykładem tego, w jaki sposób odpowiadają, jest choćby sytuacja grup producenckich. Miały one być sposobem na to, żeby rolnikom wiodło się lepiej, natomiast w tej chwili okazuje się, że większość z tych grup ma sytuację katastrofalną. A przykładem tego jest choćby grupa producencka mieszcząca się w Bilczy, w powiecie sandomierskim. To wynika także z wieloletnich zaniedbań, jeżeli chodzi o stworzenie sytuacji, kiedy produkcja rolnicza będzie opłacalna. Ta niska opłacalność, a wręcz często i nieopłacalność produkcji sprawia, że rolnicy nie mają zasobów, żeby w takich sytuacjach ekstremalnych jak ta susza po nie sięgnąć. Ale my musimy myśleć także o przyszłości i o zapobieganiu. Bardzo ważną rolę będzie tutaj odgrywało przedsiębiorstwo Wody Polskie. (Dzwonek) Mam pytanie: Czy w obecnej sytuacji kadrowej, finansowej, organizacyjnej Wody Polskie będą w stanie sprostać nałożonym na nie zadaniom? Dziękuję.

    Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:    Dziękuję bardzo, panie pośle.

Wystąpienie posła Andrzeja Kryja z 19 lipca 2018 roku.

Podczas dyskusji nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych, przekazałem uwagi zgłaszane przez sadowników sandomierskich, którzy mówili mi o niekontrolowanym napływie owoców, warzyw i półproduktów z innych krajów. Proponowane zmiany mają ukrócić ten proceder. Pytałem o to czy będą skutecznie egzekwowane.

~Poseł Andrzej Kryj

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych

Pełny tekst wystąpienia:

Poseł Andrzej Kryj:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jako poseł z województwa świętokrzyskiego, gdzie produkcja sadownicza, ogrodnicza i rolna jest bardzo mocno rozwinięta, często spotykam się z producentami, którzy pokazują patologiczne zjawiska w obszarze sprzedaży produktów rolnych. Mówią oni, że całe transporty ziemniaków, warzyw, owoców, np. czereśni, z południa i ze wschodu Europy trafiają na polski rynek, choćby na giełdę w Sandomierzu, i są tam sprzedawane jako polskie. Czereśnie były przepakowywane, według ich informacji, i sprzedawane jako polskie czereśnie, co utrudniało sytuację polskich producentów. Mówią oni, że te produkty nie są poddawane kontroli i badaniom np. na zawartość środków ochrony roślin. To samo dotyczy przywozu całych cystern półproduktów do produkcji soku jabłkowego.

    Mam pytanie. Nieuchronność kary (Dzwonek) to to, co będzie odstraszało takich ludzi.

Wicemarszałek Beata Mazurek:    Panie pośle, pana czas minął.    Dziękuję bardzo.

Poseł Andrzej Kryj:    Czy mamy gwarancję, że będzie to rzeczywiście kontrolowane?

Odsłonięcie pomnika Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wszystkich Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Kraśniku.

Dziś w Kraśniku odsłonięty został pomnik Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wszystkich Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. (Fot. Piotr Michalski Polskie Radio Lublin, Fot. 1: Kurier Lubelski).

20180715_001
20180715_001
20180715_002
20180715_002
20180715_003
20180715_003
20180715_004
20180715_004
20180715_005
20180715_005
20180715_006
20180715_006

Posiedzenie Zgromadzenia Narodowego na Zamku Królewskim w Warszawie w 550 - lecie Parlamentaryzmu Polskiego.

Msza święta w Archikatedrze i posiedzenie Zgromadzenia Narodowego na Zamku Królewskim w Warszawie w 550 - lecie Parlamentaryzmu Polskiego.

20180713_001
20180713_001
20180713_002
20180713_002
20180713_003
20180713_003
20180713_004
20180713_004
20180713_005
20180713_005
20180713_006
20180713_006

Uroczystość odsłonięcia popiersia Komendanta Józefa Piłsudskiego w Jakubowicach.

Panu Piotrowi Ślęzakowi dziękuję za reprezentowanie mnie podczas uroczystości odsłonięcia popiersia Komendanta Józefa Piłsudskiego, która wczoraj miała miejsce w Jakubowicach.

~Poseł Andrzej Kryj

20180708_025
20180708_025

Uroczystości z okazji 74 rocznicy Tragedii Oddziału Armii Krajowej "Tarzana" w Woli Grójeckiej.

Uroczystości z okazji 74 rocznicy Tragedii Oddziału Armii Krajowej "Tarzana" w Woli Grójeckiej. Po złożeniu kwiatów przy pomniku poległych odbyła się uroczysta msza święta. Następnie przemaszerowano na cmentarz parafialny gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze.

Bardzo dziękuję za udział i reprezentowanie mnie podczas uroczystości Kamilowi Kitowskiemu. Warto przypomnieć, że wśród żołnierzy walczących w oddziale „Tarzana” był strzelec Stanisław Kryj „Marcin”.

~Poseł Andrzej Kryj

20180708_010
20180708_010
20180708_011
20180708_011
20180708_012
20180708_012
20180708_013
20180708_013
20180708_014
20180708_014
20180708_015
20180708_015
20180708_016
20180708_016
20180708_017
20180708_017
20180708_018
20180708_018
20180708_019
20180708_019

XXVII Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.

XXVII Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę z udziałem m.in. Premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów, parlamentarzystów i dzięsiątków tysięcy słuchaczy rozgłośni, którzy przybyli z całego kraju i z zagranicy. Hasło tegorocznej pielgrzymki odbywającej się w roku 100-lecia odzyskania Niepodległości to „Polska Miłością Wskrzeszona”.

20180708_001
20180708_001
20180708_002
20180708_002
20180708_003
20180708_003
20180708_004
20180708_004
20180708_005
20180708_005
20180708_006
20180708_006
20180708_007
20180708_007
20180708_008
20180708_008

Poseł Andrzej Kryj - Wystąpienie z dnia 05 lipca 2018 roku.

Informacja bieżąca w sprawie przygotowania pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o IPN - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz sposobu procedowania nad nim.

Pełny tekst wystąpienia:

Poseł Andrzej Kryj:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Ja jednak nie pomniejszałbym znaczenia tej wspólnej deklaracji i starał się zwrócić uwagę na pewne fakty, które wcześniej naprawdę nie wybrzmiewały tak, jak wybrzmiały w tej deklaracji. Otóż w pkt 3 mowa jest o tym, że zawsze byliśmy zgodni, że sformułowania ˝polskie obozy koncentracyjne˝, ˝polskie obozy śmierci˝ są rażąco błędne i pomniejszają odpowiedzialność Niemców za tworzenie tych obozów.

    Jak prześledzilibyśmy różnego rodzaju dokumenty, czy to tworzone na zachodzie Europy, czy w Izraelu, to zobaczylibyśmy, że tam właśnie w wielu z tych dokumentów, artykułów, książkek była mowa o tych mitycznych nazistach. Dziś w tej deklaracji po raz pierwszy chyba tak mocno wybrzmiewa stwierdzenie, że to Niemcy odpowiadają za obozy śmierci.

    Druga sprawa jest taka. Przypomnę państwu procedowanie nad uchwałą Sejmu o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego. Pamiętają państwo, kto był wnioskodawcą tej uchwały. Tam wnioskodawca napisał, że Polacy próbowali wyzwolić się z pruskiej niewoli. Nie starczyło wtedy obiektywizmu, żeby napisać o niewoli niemieckiej.

    Mam pytanie. Panie ministrze, to jest początek drogi i chciałbym zapytać, jakie działania planuje prowadzić rząd oraz inne podmioty, np. Polska Fundacja Narodowa, aby do opinii publicznej świata przebijała się prawda o postawie polskiego narodu, Polskiego Państwa Podziemnego w czasach II wojny światowej (Dzwonek) i w jaki sposób będziemy zwalczać przejawy antypolonizmu, gdyż w deklaracji mówi się o tym, że oba rządy odrzucają antypolonizm, a jednak to przejawy antysemityzmu będą zwalczane. Dziękuję bardzo.

Prezentacja znaczka pocztowego poświęconego 550-leciu polskiego parlamentaryzmu.

Prezentacja znaczka pocztowego poświęconego 550-leciu polskiego parlamentaryzmu była okazją do sympatycznej rozmowy z jego projektantką Panią Agnieszką Sobczyńską.

20180705_001
20180705_001
20180705_002
20180705_002
20180705_003
20180705_003
20180705_004
20180705_004
20180705_005
20180705_005

Dni Kunowa 2018.

Podczas tegorocznych Dni Kunowa miałem wielką przyjemność złożyć gratulacje kunowskiej orkiestrze dętej, która została wyróżniona „Kunowską żołną”, wesprzeć kwestę wolontariuszy Kunowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „ Podaj łapę” i wygrać aniołka w loterii zorganizowanej przez Dom Pomocy Społecznej na os. Słoneczne. Bardzo miłe popołudnie.

20180701_005
20180701_005
20180701_006
20180701_006
20180701_007
20180701_007
20180701_008
20180701_008
20180701_009
20180701_009

Wakacyjny konkurs (01.07.2018).

Młodzi Przyjaciele,

Zachęcam Was do wzięcia udziału w konkursie skierowanym do uczniów szkół wszystkich szczebli, którzy w okresie wakacji letnich będą zwiedzać miejsca związane z walką o niepodległość lub spotkają w czasie swych wakacyjnych wędrówek pomnik, obelisk czy tablicę upamiętniającą walkę Polaków o wolną Ojczyznę.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy zrobić zdjęcie takiego miejsca (może być selfie) i zamieścić je wraz z krótkim opisem na głównej stronie wydarzenia.Ramy czasowe obejmują wydarzenia z lat 1795 - 1989. Najciekawsze zdjęcia i opisy zostaną nagrodzone. Zwycięzcami zostaną osoby, których fotografie uzyskają najwięcej polubień. Organizator przewidział 10 nagród rzeczowych, lecz zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych. Konkurs trwa od 1.07.2018 do końca wakacji.

Rok 2018 został ogłoszony uchwałą Sejmu RP Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Droga do wolnej Polski była długa i znaczona walką naszych przodków. W okresie wakacji odwiedzamy wiele miejsc w naszej Ojczyźnie i poza jej granicami, w których spotykamy ślady tej walki prowadzonej różnymi metodami i w różnych formach. Są to zarówno cmentarze z grobami polskich powstańców, czy żołnierzy Legionów, jak i pomniki upamiętniające Ojców Niepodległości, czy obrońców polskości takich jak ks. Piotr Wawrzyniak. Ciesząc się wakacyjnymi atrakcjami i wypoczynkiem warto znaleźć chwilę na refleksję o tych osobach, którym zawdzięczamy Niepodległą Polskę oraz o wydarzeniach, które prowadziły do wolnej Ojczyzny.

Wszystkich uczestników proszę o zachowanie należnej odwiedzanym miejscom powagi.

z pozdrowieniami
Andrzej Kryj
Poseł na Sejm RP

 

Prapremiera Oratorium poświęconego dominikańskim błogosławionym męczennikom sandomierskim w zamku Krzyżtopór.

W wyjątkowej scenerii zamku Krzyżtopór w Ujeździe uczestniczyliśmy w prapremierowym wykonaniu Oratorium poświęconego dominikańskim błogosławionym męczennikom sandomierskim - przeorowi Sadokowi i jego 48 współbraciom. Było to artystyczne zwieńczenie obchodów 200 - lecia Diecezji Sandomierskiej. Niezwykłe i wyjątkowo piękne przeżycie.

~Poseł Andrzej Kryj

20180630_001
20180630_001
20180630_002
20180630_002
20180630_003
20180630_003
20180630_004
20180630_004
20180630_005
20180630_005
20180630_006
20180630_006

Charytatywny Turniej Tenisa Ziemnego „Gramy dla Mateusza”.

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego i Kultury Fizycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim organizuje w dniach od 30 czerwca do 1 lipca Charytatywny Turniej Tenisa Ziemnego „Gramy dla Mateusza”. Dziś na ręce Prezesa Zarządu Pawła Barańskiego przekazałem nagrody dla uczestników turnieju. Cieszę się, ze mogłem wesprzeć tak szlachetną akcję.

~Poseł Andrzej Kryj

20180629_001
20180629_001
20180629_002
20180629_002
20180629_003
20180629_003

Obchody 42 rocznicy Radomskiego Czerwca.

Obchody 42 rocznicy Radomskiego Czerwca z udziałem m.in. Premiera Mateusza Morawieckiego i parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości.

20180626_001
20180626_001
20180626_002
20180626_002
20180626_003
20180626_003

Dni Ożarowa i obchody 40-lecia Cementowni Ożarów.

Z Włostowa pojechałem na Dni Ożarowa i obchody 40-lecia Cementowni Ożarów. Załodze cementowni złożyłem gratulacje i życzenia dalszego rozwoju ich przedsiębiorstwa. Mieszkańcom Ożarowa życzyłem natomiast dobrej zabawy. A że gwiazdą wieczoru był Krzysztof Cugowski, to pomimo siąpiącego deszczu nie było o nią trudno. Gratuluję niezwykle utalentowanym ożarowskim wokalistkom, które zachwycały wykonaniami polskich przebojów.

~Poseł Andrzej Kryj

20180625_010
20180625_010
20180625_011
20180625_011
20180625_012
20180625_012
20180625_013
20180625_013
20180625_014
20180625_014

Piknik świętojański we Włostowie (2018).

Wczorajszy dzień był pełen wydarzeń. Najważniejszym była oczywiście wizyta Pani Premier Beaty Szydło, ale nie sposób pominąć uroczystości odpustowych (piękny koncert gospel) i pikniku świętojańskiego we Włostowie, podczas którego przekazaliśmy sprzęt dla druhów OSP zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

~Poseł Andrzej Kryj

20180625_001
20180625_001
20180625_002
20180625_002
20180625_003
20180625_003
20180625_004
20180625_004

Spotkanie Premier Beaty Szydło z mieszkańcami gminy Lipnik we Włostowie (24.06.2018).

Spotkanie Pani Premier Beaty Szydło z mieszkańcami gminy Lipnik we Włostowie. Miałem zaszczyt towarzyszyć dziś Pani Premier podczas Jej wizyty.

~Poseł Andrzej Kryj

20180624_001
20180624_001
20180624_002
20180624_002
20180624_003
20180624_003
20180624_004
20180624_004

More Articles...

15367554
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ogółem
22862
22265
133974
356234
15367554

Twoje IP: 35.172.217.174
«  wrzesień 2021  »
1powtśrczpisoni
3512345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930