Interpelacje

Rozmiar tekstu:

 

Aktywność poselska (2015-2019) - sejm.gov.pl :

Interpelacje sejmowe, którym nadano bieg:

Lp. Tytuł Numer
1. w sprawie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi 644
2. w sprawie warunków pracy oraz wynagrodzenia lekarzy rezydentów 2445
3. w sprawie ograniczenia dostępu do usług paszportowych mieszkańców północnej części woj. świętokrzyskiego 5798
4. w sprawie zamiaru zmiany wyceny zabiegu wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego 8538
5. w sprawie importu węgla o wysokim stanie zanieczyszczenia 9950
6. w sprawie przyznania świadczeń emerytalnych kobietom, które całe swoje życie poświeciły opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi 11502
7. w sprawie refundowania przez NFZ wszczepienia protezy mowy 15354
8. w sprawie dokończenia realizacji II etapu zadania inwestycyjnego - budowa ul. Lwowskiej-bis w ciągu DK77 wraz ze wzmocnieniem istniejącego mostu przez rzekę Wisłę w Sandomierzu 15948
9. w sprawie dokończenia realizacji II etapu zadania inwestycyjnego - budowa ul. Lwowskiej-bis w ciągu DK77 wraz ze wzmocnieniem istniejącego mostu przez rzekę Wisłę w Sandomierzu 15949
10. w sprawie dokończenia realizacji II etapu zadania inwestycyjnego - budowa ul. Lwowskiej-bis w ciągu DK77 wraz ze wzmocnieniem istniejącego mostu przez rzekę Wisłę w Sandomierzu 15950
11. w sprawie programu walki z rakiem prostaty 16162

Zgłoszone zapytania, którym nadano bieg:

Lp. Tytuł Numer
1. w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę granic Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" 461
2. w sprawie całodobowego obowiązku jazdy z włączonymi światłami bez względu na porę roku, czy warunki atmosferyczne 531
3. w sprawie planów Ministerstwa Energii odnośnie do dalszego funkcjonowania Zakładu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu 575
4. w sprawie celowości stosowania programu "Pluton" 808
5. w sprawie sytuacji osób dotkniętych stomią 809
6. w sprawie uregulowań dotyczących ruchu maszyn rolniczych po drogach publicznych 899
7. w sprawie tzw. ustawy antyodorowej 986
8. w sprawie definicji administracji rządowej 1079
9. w sprawie działań, jakie zostaną podjęte, aby poprawić sytuację polskich firm, które popadają w problemy finansowe z powodu wymuszania na nich przyjmowania faktur o bardzo wydłużonych terminach płatności 2519
10. w sprawie rozbieżności w interpretacji art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 4358
11. w sprawie rozważenia celowości i konieczności nowelizacji ustawy o pomocy społecznej 4884
12. w sprawie celowości ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 4885
13. w sprawie rozważenia celowości i konieczności nowelizacji ustawy o pomocy społecznej 4887
14. w sprawie konsekwencji wprowadzenia w życie zapisów ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 6217
15.   w sprawie stanu realizacji inwestycji pn. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 6418
16.   w sprawie niejasności, które budzi ustawa o finansowaniu zadań oświatowych 6693
17.   w sprawie prac nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym w zakresie zagospodarowania przestrzennego 6994
18.   w sprawie możliwości finansowania ze środków publicznych "Ośrodka Wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami" 7324

 

Zgłoszone pytania w sprawach bieżących:

Lp. Tytuł Numer
1. w sprawie konsekwencji finansowych pakietu onkologicznego dla publicznych placówek onkologicznych w Polsce 29
2. w sprawie likwidacji połączenia kolejowego Warszawa - Przemyśl Główny przez Ostrowiec Świętokrzyski (w piątek) i Przemyśl Główny - Warszawa (w niedzielę) oraz ewentualnych utrudnień dla turystów w dojazdach w kierunku Bieszczadów i ich powrotu nie tylko do Warszawy, ale i do stacji pośrednich 138
3. w sprawie planów powstania Kodeksu Dobrych Praktyk Sponsorskich, który ma być częścią nowej strategii odnoszącej się do przygotowań sportowców do kolejnej olimpiady 249
4. w sprawie przebiegu procesu przywracania posterunków Policji w małych miejscowościach 250
5. w sprawie postanowień, jakie zapadły podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 20-21 października 2016 r., dotyczących ochrony europejskiego przemysłu stalowego 279
6. w sprawie poprawy dostępu do sieci szerokopasmowych nowych generacji (NGA) na gęsto zaludnionych terenach Polski 300
7. w sprawie monitoringu losów zawodowych absolwentów 314
8. w sprawie działań podejmowanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz osób bezdomnych 324
9. w sprawie działań jakie planuje podjąć Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz sadowników, ogrodników i rolników, którzy dotknięci zostali skutkami przymrozków w kwietniu i maju 2017 r. 408
10. w sprawie sytuacji grup producenckich i ewentualnych działań naprawczych planowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 430
11. w sprawie przekazywania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej środków na dofinansowanie kosztów przygotowania przez samorządy placówek oświatowych w związku z wprowadzeniem reformy oświaty 465
12. w sprawie obecnej sytuacji na rynku leków nowotworowych, insulin, leków stosowanych przy astmie, schizofrenii, chorobie Parkinsona oraz leków przeciwzakrzepowych 559

 

Interpelacje w Radzie Powiatu Ostrowieckiego w latach 2010 – 2014:

Było ich wiele, lecz o tych mniej istotnych nie warto pisać. Do najważniejszych należą:

- Interpelacja w sprawie wykonania prac na drodze wojewódzkiej Ostrowiec - Kielce w miejscowościach Śnieżkowice i Czajęcice.
Interpelacja - droga Śnieżkowice-Czajęcice

- Interpelacja w sprawie przywrócenia kursu autobusu nr 10, który umożliwi powrót do domu uczniom i pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ulicy Gulińskiego.
Interpelacja - autobus nr 10
 

- Interpelacja w sprawie dokonania zmian w rozkładzie jazdy autobusów MPK dojeżdżających do ul. Gulińskiego, które ułatwią dojazd i powrót ze Specjalnego Ośrodka – Szkolno Wychowawczego uczniom, ich rodzicom i pracownikom tej placówki.

- Interpelacja w sprawie wyznaczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy obiektach użyteczności publicznej, bankach i sklepach.
Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych pojawiły się przed wieloma placówkami handlowymi i budynkami użyteczności publicznej.

- Interpelacja w sprawie wstrzymania przez Powiat Ostrowiecki opłacania składek ZUS od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników starostwa.
http://www.ostrowiecka.pl/ostrowiec-swietokrzyski/miasto/5316-powiatowi-zabrako-na-skadki-zus-dla-nauczycieli-i-urzdnikow

- Interpelacja w sprawie publikowania protokołów z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego.
Protokoły takie są publikowane od lutego 2014 r. Dzięki temu mogą Państwo zapoznać się z przebiegiem sesji i poruszaną podczas obrad problematyką. Można je znaleźć po tym adresem:
http://bip.powiat.ostrowiecki.eu/index.php/rada-powiatu-2/protokoly-z-sesji-rady-powiatu-2

- Interpelacje w sprawie wykonania prac udrażniających rowy odprowadzające wody opadowe z drogi wojewódzkiej Ostrowiec – Kielce. Stan tych rowów powodował podtapianie położonych przy drodze domów i budynków gospodarczych oraz pól.
Na jedną z nich otrzymałem już odpowiedź. Prace mają zostać wykonane.
Interpelacja - drogi

- Interpelacja w sprawie realizacji na terenie Powiatu Ostrowieckiego ustawy „śmieciowej”.

- Interpelacja w sprawie odpowiedzialności Starostwa za zdarzenia do których dochodzi na terenach  Skarbu Państwa.

- Wniosek o wyemitowanie przez Pocztę Polską okolicznościowej karki pocztowej w 90 rocznicę odkrycia neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach przez Profesora Jana Samsonowicza.
Kartka pocztowa została wyemitowana w roku 2012 roku.
http://filatelistyka.poczta-polska.pl/sklep_pl/850,1,1000001363,25,25,45

- Wniosek w sprawie wyemitowania przez Narodowy Bank Polski srebrnej monety kolekcjonerskiej poświęconej neolitycznym kopalniom krzemienia pasiastego w Krzemionkach.
Moneta taka o nominale 20 zł z została wyemitowana w roku 2012. Wraz z nią wyemitowano monetę o nominale 2 złote ze stopu Nordic Gold.
Więcej na ten temat: 
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2012/20120717_krzemionki.html

 

Będąc członkiem  Zarządu Powiatu w kadencji 2006 – 2010 nie składałem interpelacji, bo musiałbym je adresować głównie do… samego siebie. Ale brak interpelacji nie oznacza braku aktywności. Oto tylko niektóre przykłady moich działań:

 • Szukanie sponsorów dla Rezerwatu Archeologicznego w Krzemionkach zaowocowało nawiązaniem współpracy Signal Iduna (sfinansowało m.in. przewodnik po rezerwacie) i KGHM Polska Miedź (wykonanie nowoczesnego LED-owego oświetlenia trasy podziemnej). Wielką pomoc okazali Ostrowczanie zajmujący w tych firmach wysokie stanowiska Pan Alojzy Choda i Pan Marek Fusinski.
 • Na mój wniosek ostrowiecki Szpital otrzymał budżetu powiatu 600 000 zł. na zakup aparatury rentgenowskiej. Przyznać trzeba, że dzielnie o to zabiegali pracownicy radiologii – Marta to o Tobie smiley
 • Przyczyniłem się do tego, że sekcja piłki ręcznej otrzymała od zarządu Powiatu środki, które umożliwiły jej funkcjonowanie w sezonie 2010/2011
 • Ścisła współpraca z członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Lechem Janiszewskim przyniosła wymierne korzyści - w postaci nowoczesnego sprzętu - dla ostrowieckich szkół i szpitala.
 • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i nauczycieli wnioskowałem skutecznie o przyznanie dodatkowych godzin na przygotowanie do egzaminów zawodowych (zabiegali o to nauczyciele ZS nr 3).
 • Stworzenie warunków dla inwestycji w Krzemionkach – pozyskanie  zewnętrznych środków finansowych , wykup sąsiednich działek i uzyskanie w końcu 2010 roku pozwolenia na budowę dało możliwość wybudowania nowoczesnego kompleksu muzealno – turystycznego w Krzemionkach.
  W tych sprawach współpracowałem z Dyrektorem MH-A Piotrem Mrugałą.
 •  

 

Jako radny w latach 1998 - 2006 wnioskowałem między innymi o :

 • Wybudowanie hali gimnastycznej przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida.
 • Przeprowadzenie remontu II Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Chreptowicza w związku z jubileuszem 90 – tej rocznicy powstania szkoły.
 • Ustanowienie stypendium Starosty Ostrowieckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu Powiatu Ostrowieckiego za wybitne osiągnięcia artystyczne, sportowe i naukowe.
 • Odstąpienie przez PP UP „Poczta Polska” od planów podporządkowania Urzędu Pocztowego w Ostrowcu Świętokrzyskim placówce w Tarnobrzegu oraz utworzenie w naszym mieście rejonu pocztowego.
 • Upamiętnienie 100 –lecia utworzenia Republiki Ostrowieckiej w 1905 r. Inicjatywę moją podjęła Rada Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, która nadała jednej z miejskich ulic imię Ignacego Boernera, przywódcy Republiki i odbyła uroczystą sesję.
 • Renowację obelisku na Cmentarzu przy ulicy Denkowskiej, upamiętniającego harcerzy, uczniów gimnazjum im. Chreptowicza poległych w wojnie z najazdem bolszewickim w 1920 r.
 • Przeprowadzenia remontu przejazdu kolejowego w Drygulcu na trasie Ostrowiec – Lublin.
 
 
 
15365955
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ogółem
21263
22265
132375
354635
15365955

Twoje IP: 35.172.217.174
«  październik 2021  »
1powtśrczpisoni
39123
4045678910
4111121314151617
4218192021222324
4325262728293031